#keepup

Udržujte krok s digitálnou transformáciou

Zlepšenie digitálnych kompetencií, zručností v oblasti e-commerce a adaptácia na zmenu klímy zraniteľných malých podnikov

digital skills

Ste pripravení využívať výhody digitalizácie?

Malé podniky sú zraniteľnejšie a majú menej príležitostí konkurovať veľkým nadnárodným spoločnostiam a zároveň bojovať proti nepriaznivým účinkom zmeny klímy. V prípade spoločností, ktoré ovplyvňuje sezónnosť, najmä vo vidieckych oblastiach, to môže byť ešte závažnejšie. Inovatívne digitálne riešenia môžu poskytnúť účinné nástroje na prekonanie týchto výziev.

Hlavným cieľom projektu #keepup je vyvinúť vzdelávací balíček pre MSP, ktorý bude zahŕňať tieto témy:

melting earth

ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY

digital stuff

E-commerce

laptop

DIGITÁLNE KOMPETENCIE PODNIKATEĽOV

europe

Projekt #keepup je strategické partnerstvo Erasmus+ s partnermi z celej Európy.

V rámci projektu #keepup partneri z Maďarska, Slovenska, Slovinska, Talianska a Španielska spojili svoje sily, aby vyvinuli nové učebné a školiace materiály pre MSP v oblasti e-commerce, digitalizácie a adaptácie na zmenu klímy.