Časový harmonogram projektu

V priebehu 27 mesiacov trvania projektu #keepup sa vo všetkých partnerských krajinách uskutočnia rôzne stretnutia, udalosti a aktivity. Na nasledujúcej časovej osi môžete získať predstavu o tom, čo sa bude diať.

rocket-pic

November 2020

Začiatok projektu

Júl 2021

Dokončenie modulu „Učebné materiály zamerané na digitálne kompetencie“

crate-pic

Január 2022

Dokončenie modulu „Učebné materiály zamerané na zručnosti v oblasti e-commerce“

Júl 2022

Completion of the module “Learning materials on climate adaptive entrepreneurial knowledge”

Január 2023

Prezentácia e-learningovej platformy a ukončenie projektu