Rezultati projekta

V okviru projekta #keepup partnerji združujejo moči pri razvoju novih učnih gradiv in gradiv za praktično usposabljanje za povečevanje digitalnih kompetenc, veščin e-trgovanja in podjetniškega znanja za uspešno prilagajanje na podnebje. Tekom 27 mesecev bo projekt #keepup razvil naslednje rezultate: 

Učno gradivo za digitalne kompetence

Modul o povečanju digitalnih kompetenc podpira MSP-je pri soočanju s težavami in primanjkljaji na digitalnem področju. Mogoče bo izvedeti več o napredni uporabi interneta in kakšne so koristi v za zavestne uporabnike ali administratorje. S pomočjo teh znanj bodo mala podeželjska podjetja lahko izkoristila priložnosti IKT in učinkoviteje izvajala svoja delovna opravila ter prihranila pri stroških. Predstavljena bodo digitalna orodja in metode, ki podpirajo menedžment delovnih procesov ter finančni in časovni menedžment, kakor so vodenje projektov, vodenje opravil, računovodska orodja in funkcije spletnega bančništva. 

Učno gradivo za e-trgovske spretnosti/kompetence

Pričakovati je, da bo virus dolgoročno vplival na potrošniške nakupovalne navade in pospešil prehod na spletno prodajo, saj rezultati nedavne študije kažejo, da bodo tisti, ki se v času pandemije večinoma odločajo za spletno nakupovanje, po krizi še naprej nakupovali preko spleta. Učna gradiva se bodo osredotočila na to, kako se spoprijeti z ovirami pri spletni prodaji izdelkov in storitev: med drugim spletna služba za stranke, načini in oblike plačil, logistika, pravice in odgovornosti ter spletni marketing. Zajete bodo vse relevantne informacije, ki so potrebne za vzpostavitev e-trgovanja.

Učno gradivo o podnebno prilagodljivem podjetniškem znaju 

Podnebne spremembe vplivajo tako na povpraševanje kot na ponudbo. Poplave, zemeljski plazovi, erozija tal so nekatera tveganja, s katerimi se podjetja soočajo zaradi podnebnih sprememb. Cilj projekta #keepup je olajšati pripravljenost MSP-jev ter izpostaviti pomen krepitve ozaveščanja o podnebnih spremembah in njegovih posledicah ter na nujnost povečevanja motivacije za sodelovanje pri prilagajanju in mitigaciji.

Razvoj e-izobraževalne platforme

Spletna izobraževalna platforma ki bo razvita v projektu, bo na voljo na tej spletni strani.