Projektna časovnica

Tekom 27 mesecev trajajočega projekta #keepup bodo v vseh partnerskih državah izvedeni različni sestanki, dogodki in dejavnosti. Na spodnji časovnici lahko spremljate, kdaj se bo kaj dogajalo. 

rocket-pic

November 2020

Začetek projekta

Julij 2021

Zaključek modula “Učna gradiva o digitalnih kompetencah”

crate-pic

January 2022

Zaključek modula “Učna gradiva o e-poslovnih spretnostih”

Julij 2022

Zaključek modula “Učna gradiva o podnebno prilagodljivem podjetniškem znanju”

January 2023

Predstavitev e-izobraževalne platforme in zaključek projekta